Bygga en stödmur

836437-lush-green-garden

En stödmur är en mur som bara har en av sina sidor synliga, den andra fylls upp med fyllnadsmassor. Detta är ett praktiskt och snyggt sätt att få bättre användning av en sluttande tomt.

Genom att lägga in en stödmur kan man i samma veva plana ut delar av tomten och få större plana utrymmen, det finns trots allt väldigt mycket som man förhindras att göra när ens tomt sluttar.

Den vanligaste typen av stödmurar är de så kallade trädgårdsmurar, dessa är som mest kring en meter hög men bygger man dem på sätt sätt kan de lätt vara flera meter höga. Det är ju dock trevligt om man lätt kan slå sig ned på muren utan att behöva hoppa upp på den eller känna att man nästan tappar balansen innan man sitter ned.

En stödmur kan byggas av en rad olika material, så som betongmurblock, lecablock, knäcksten, L-stöd och gabioner. Men vill man så går det även att göra detta med natursten, det vill säga sten man kan hitta på och i marken. Vill man jämföra priser på de olika materialen kan man göra detta på Stonefactory.se.

Underlaget och förarbetet kommer att bero en hel del på höjden på muren, ju högre man vill ha den desto mer arbete krävs. En av de mest tidskrävande arbetena är gabioner, detta är i stort sett en bur som man fyller med sten. Dessa kan lätt göras ganska hög, men då måste man vara medveten om att frakt av sten är rätt så kostsamt.

Det är alltid bra att tänka på hur muren kommer att passa in med huset och omgivningen, för exempel på färdigställda murar i olika material kan man använda sig av sajter som Pinterest.