Bygga fritidshus

Det finns många överväganden man måste göra när man planerar att bygga ett fritidshus.

  • För det första måste man veta att det är lagligt möjligt att bygga på den plats man har tänkt sig. Man måste ha byggnadslov om huset är större än 15 kvadratmeter.
  • Nästa fråga är hur länge du kan disponera den mark du förfogar över. Det avgör kanske om du ska bygga huset på en betongplatta eller på en torpargrund.
  • Den tredje viktiga frågan är givetvis ekonomin. Hur mycket ska huset få kosta och vad klarar jag av i form av årliga kostnader.
  • Fråga nummer fyra gäller vattnet. Finns det kommunalt vatten, kan jag ansluta till befintlig brunn eller måste jag borra?
  • Fråga nummer fem gäller uppvärmningen. Räcker det t.ex. med en braskamin? Vi har tidigare skrivit om braskaminer, här kan du hitta en del allmänna tips och råd om du är sugen på att installera en braskamin hemma.

Fritidshus

När det är avklarat måste man sätta in sig lite i reglerna.

Kraven på ett fritidshusbygge

Här skiljer sig kraven mellan fritidshus och permanenthus genom att det är olika energikrav och att fritidshus inte behöver vara handikappanpassade.

Definition

Definitionen på ett fritidshus är att det inte är avsett för permanentboende. Det finns olika tolkningar av vad denna regel kan innebära i verkligheten. Det är därför skäl att kontakta kommunen så att det inte kommer obehagliga överraskningar senare.

Modeller och storlekar

De allra flesta husmodeller levereras idag i form av byggsatser. En fördel är att leverantören tar ansvar på att leveransen uppfyller alla lagliga krav på hållfasthet, säkerhet m.m. så att man inte behöver kontrollera det själv. Det kanske låter förvånande; men det är ofta billigare att beställa en byggsats än lösvirke, eftersom byggvaruhusens påslag för privatkunder är betydligt högre än för de professionella beställarna.

Trä är det i särklass vanligaste materialet för fritidshus. En stor fördel med trähus är att det går mycket snabbare att värma upp än till exempel stenhus.