Golvvärme

Vi nämnde nyligen i en tidigare artikel om att många som lägger in stengolv också installerar golvvärme. I den här artikeln tittar vi lite närmare på golvvärme, de olika typerna och hur de fungerar.

1938905-fussbodenheizung-verlegen-install-under-slab-heating-01

Golvvärme är ett värmesystem och värmer faktiskt upp hela rummet, inte bara golvet. För att golvvärme ska vara ett energieffektivt sätt att värma ett rum krävs det först att grunden är försedd med tillräckligt tjock värmeisolering under betongplattan, det kan kräva en isolering på allt mellan 25-40 cm. Det tre typer av golvvärme man kan välja mellan är elektrisk, vattenburen och luftburen.

Elektrisk golvvärme

Det finns ett par olika typer av elektrisk golvvärme men grundprincipen är densamma för alla: en elektrisk ström leds över ett motstånd, resistansen i motstånden ger en ström och tillsammans med spänningen ges en effekt som avges i form av värme.

Under en lång tid lade man elektrisk golvvärme nästan enbart under klinker och stengolv i rum som badrum och kök, men på senare tid har det blivit mer och mer vanligt att lägga det under trägolv som parkett och laminat.

Vattenburen golvvärme

Detta är ett lågtemperatursystem i jämförelse med värmeelement, som är ett högtemperatursystem. I vattenburen golvvärme leds varmvatten genom rör som gjuts in i betongplattan. Rören är oftast av polyeten men det är inte så värst ovanligt att man lägger rör av koppar eller stål. Företaget Flooré har ett gör-det-själv-kit som man själv kan installera för rum upp till 36 kvm.

Luftburen golvvärme

Precis som i vattenburen golvvärme har man rör som är ingjutna i betongplattan, men här använder man sig av ventilationsrör och det hela drivs med hjälp att ett fläktsystem. Med luftburen värme så finns det aldrig risken för vattenläckage. Om ett rör mot förmodan skulle gå sönder så fortsätter luften att strömma.

För- och nackdelar

Så länge man har bra med isolering under betongplattan kan golvvärme totalt sett minska husets energiförbrukning, men är isoleringen otillräcklig kommer värme att läcka ut och istället öka energiförbrukningen. Golvvärme är också ett bra system för att snabbt torka våtutrymmen. Dock riskerar man att golvbelag som trä eller parkett skadas av växlingar i temperaturen eller för snabb uttorkning.

Slutligen

Oavsett vad man väljer så kommer man att få en skön värme med större spridning än vad traditionella element ger. Det får också en behaglig värme i hela rummet där golvvärmen är installerad. Så om ni är i fas att börja med en större renovering av ert hus så borde ni överväga att installera någon form av golvvärme i ert hus.