Kaminer

De flesta av oss finner nog inget mysigare än att sitta med en god bok och en varm dryck framför en brasa. Att installera braskaminer i hemmen var vardagsmat förr i världen men på grund av nya uppvärmningssätt behövdes kaminen inte längre.

Det är först på senare år som kaminen återigen blivit populär. Förutom att vara en mycket attraktiv inredningsdetalj innebär en braskamin också minskade energikostnader i ett samhälle där uppvärmningen blivit alltmer kostsam – både miljömässigt och ekonomiskt. Och vem blir inte sugen på en kamin när man ser bilder som dessa?

Det är fullt möjligt att installera en braskamin i vardagsrummet eller i något annat rum där man vill höja mysfaktorn. Du måste först ansöka om tillstånd men det är i de flesta falla bara en formalitet. Det är heller inte särskilt komplicerat att installera själva kaminen.

Det första du ska göra är att kontrollera den skorsten du har. Har den inte använts på länge behöver den besiktigas. Är huset lite äldre kan skorstenen behöva renoveras. Det är viktigt framförallt av brandsäkerhetsskäl; en inkorrekt fungerande skorsten kan orsaka bränder. Är skorstenen i dåligt skick kan det bli mycket mer kostsamt att renovera den efter att ha installerat braskaminen än det skulle varit innan.

En annan sak som behöver kontrolleras är om golvet där din tänkta kamin ska stå håller för den kamin du tänkt dig. En plåtkamin väger inte mycket och är därför lätt att placera medan en täljstenskamin väger mera och kan behöva en förstärkning av golvet där den är tänkt att stå. Vilken kamin du väljer beror på hur du har tänkt använda den. En plåtkamin och en täljstenskamin ger samma trivsel då du sitter framför kaminen och njuter av lugnet, men en plåtkamin blir kall ganska snart efter det att elden falnat. Täljstenskaminen hjälper till att hålla varmt flera timmar efter det att elden brunnit ut.