Uppvärmning av huset

shutterstock_257829175

Nu såhär på vintern är det ju alltid relevant att tala om uppvärmningen av huset. Bor man i lägenhet är det ju knappast något man behöver fundera så mycket på, det är ju inte så att man kan förändra den. Men husägare har betydligt mer kontroll och ansvar över detta.

Fjärrvärme

Beroende på var man bor kan man ha tillgång till olika alternativ. Något som inte finns tillgängligt till alla är ju såklart fjärrvärme, detta kräver ju att man bor i närheten av en fjärrvärmeledning och kan bli uppkopplad till den. En stor fördel med fjärrvärme är att leveranssäkerheten är väldigt hög, när avbrott sker så blir man kopplad till reservanläggningar tillräckligt snabbt att temperaturen inte hinner falla.

Pellets

En annan väldigt populär uppvärmningsmetod idag är pelletspanna, många som tidigare använt olja för uppvärmningen har enkelt kunnat byta ut detta system mot pellets. Idag är pellets ett klimatneutralt bränsle då det släpper ut samma mängd koldioxid som trädet tog upp från luften. De producerar dessutom en låg askhalt och kräver därför en minimal hantering.

Solvärme

Som teknologin utvecklas blir även andra alternativ mer och mer lättillgängliga. Antalet hushåll som använder sig av solvärme växer stadigt. I nuläget så är det dock mest i kombination med andra uppvärmningskällor. Men har man solvärmesystem så kan man ofta slippa använda sig av huvudsystemet under sommaren. Ett solvärmesystem kan så för omkring 20 – 30 procent av värmeproduktionen och upp till 50 procent av varmvattensproduktionen. Beroende på vilken kommun man bor i så är det mycket möjligt att det krävs bygglov för att sätta in ett solvärme system, hör alltid efter med kommunen innan installation.